Academy

NAV Academy erbjuder av rad olika utbildningar som hålls av, eller samarrangeras med, aktörer inom NAV-nätverket

Frameworks for Inspiring Change

Välkommen till två inspirerande utbildningsdagar med Bliss Browne, grundare av framtidsprojektet Imagine Chicago, ett initiativ som startades för att stärka relationer och samskapande. Bliss har gedigen erfarenhet av att leda involverande processer som skapar hopp, framtidstro och stort lokalt engagemang för en bättre framtid. En stor del av utbildningen bygger på Appreciative Inquiry, ett kraftfullt förhållnings- och tillvägagångssätt för att ta tillvara resurser och potential i grupper, organisationer och samhällen. Under två dagar tar du del av praktiska och kraftfulla metoder för involvering och mobilisering.

När: 15-16 Oktober
Var:  NAV, Sickla Industriväg 6C, plan 6, Nacka
Kursavgift: 6 750:- ex moms

Läs mer och anmäl dig här

Lär dig grunderna i grafisk facilitering

Kom och lär dig grunderna i Grafisk facilitering!

– det visuella processtödsverktyget som underlättar för involvering och delaktighet, en teknik som alla kan lära sig!

Definition: ”Illustrationer som stödjer samtalet/mötet/processen och skapar en gemensam förståelse samt dokumentation av det gemensamma arbetet”

Under en träningsdag upphör myten om att inte kunna rita. Här ”provritar” och tränar du tills du känner dig säkrare. Processen är både rolig och effektiv vilket gör att du efter en kort stund upptäcker att du har lärt dig massor!

När: 29 Oktober, kl 09:30 – 15:30
Var:  NAV, Sickla Industriväg 6C, plan 6, Nacka
Kursavgift: 3.950:- ex moms

Läs mer och anmäl dig här

Hållbarhetsresan

Följ med på en resa från omedvetet ohållbar till medvetet hållbar på ett personligt plan och utveckla en hållbarhetskultur för din organisation.

På Hållbarhetsresan får du kunskap om och verktyg för att öka din medvetenhet, leva mer hållbart och utöva ett hållbart ledarskap i de sammanhang där du verkar.

Seminarierna ger tillfällen till reflektion och till samtal i par och grupp.

När: 6, 13, 20 november, kl 18:00 – 20:30
Var:  NAV, Sickla Industriväg 6C, plan 6, Nacka
Kursavgift: 3.000:- ex moms för företagare, ink moms för privatpersoner

Läs mer och anmäl dig här